Fusjonsutredning: HiB, HiSF og HSH

På vegne av de tre statlige høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane ga Høgskolen i Bergen høsten 2015 NIFU i oppdrag å gjennomføre en fusjonsutredning for disse tre høgskolene.

Utredningen skulle i hovedsak omfatte en kartlegging av status for høgskolene og en mulighetsstudie for å synliggjøre og vurdere mulighetene for sammen å utvikle en ny høyere utdanningsinstitusjon på Vestland.

Utredningen ble gjennomført av Trude Røsdal, Svein Kyvik, Terje Næss, Hebe Gunnes og Bjørn Magne Olsen.

Utredningen ble publisert i desember 2015.

Rapporten kan lastes ned her:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2373054

Forrige

Ny struktur ved Universitetet i Tromsø

Does size matter? An investigation of how department size and other organizational variables influence on publication productivity and citation impact

Neste