Undersøkelse ved HVL høsten 2018

NIFU holder på med en følgeforskningsprosjket ved Høgskulen på Vestlandet som skal avsluttes februar 2020.

En spørreundersøkelse blant Høgskulen på Vestlandets (HVL) ansatte, som er gjennomført midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flertallet tror også fusjonen vil styrke forskningen og at det vil bli mer fokus på høyere grads utdanninger.

Samtidig skaper fusjonen også usikkerhet. Det er usikkerhet blant de vitenskapelig ansatte om fusjonen vil styrke utdanningene, det er delte meninger om studentene vil få et bedre utdanningstilbud og det er få som tror at utdanningene vil bli mer praksisnære.

Fusjonsprosessen har også organisatoriske konsekvenser. Et flertall mener fusjonen har ført til mer byråkrati knyttet til internt samarbeid, det er forholdsvis negative holdninger til ledelsens håndtering av fusjonsprosessen, det er vanskelig å ta avgjørelser på lavest mulig nivå, og et stort flertall mener de ansattes innflytelse er svekket.

I mange andre spørsmål er det sterkt delte meninger om konsekvensene av fusjonsprosessen.

Les NIFU innsikt her:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2581240

Forrige

Does size matter? An investigation of how department size and other organizational variables influence on publication productivity and citation impact

Organisering av flercampusuniversitet

Neste