Utredning om Høgskolen i Molde

På bakgrunn av de pågående strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren ønsket Høgskolen i Molde å få gjennomført en utredning som klargjør alternative utviklingsmuligheter, og som kan gi høgskolen et beslutningsgrunnlag for deres valg av strategi for videre utvikling.

Hovedspørsmålet er hvilke muligheter som ligger i å fortsette som selvstendig institusjon sammenliknet med å fusjonere med andre institusjoner. Utgangspunktet for vurderingen er de konkrete kriteriene høgskolen vil bli vurdert etter, slik disse er fastsatt i meldinger og forskrifter, og den nye konkurransesituasjonen som skapes av strukturendringene.

Utredningen ble gjennomført av Olav R. Spilling, Trude Røsdal, Svein Kyvik, Terje Næss, Hebe Gunnes og Bjørn Magne Olsen.

Resultatene ble i 2016 publisert i en rapport “Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet Fusjon eller fortsatt selvstendighet?”

Rapporten kan lastes ned her:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2421016

Forrige

Fusjonsutredning: HiHm og HiL

Ny struktur ved Universitetet i Tromsø

Neste