NIFU skal evaluere strukturreformen

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av reformen «Konsentrasjon for kvalitet». Evalueringen skal se på om reformen har hjulpet norsk høyere utdanning med å oppnå økt kvalitet og robuste fagmiljøer.

Som følge av strukturreformen i 2015 har landskapet for høyere utdanning i Norge gjennomgått store endringer. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert. En konsekvens er at norsk høyere utdanning nå består av flere store multi-campus-universiteter og -høgskoler.

Strukturreformens mål er høy kvalitet i utdanning og forskning, robuste fagmiljøer, god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, regional utvikling, verdensledende fagmiljøer og effektiv ressursbruk.

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø nå undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som medvirker til realiseringen av dem. Den forskningsbaserte evalueringen skal gjennomføres fra høsten 2019 og frem til høsten 2023.

Analysen av resultater er basert på relevante indikatorer, mens analysen av fusjonsprosessene fokuserer på muligheter, spenninger, løsninger og ikke-intenderte konsekvenser.

Prosjektet ledes av Nicoline Frølich ved NIFU, og gjennomføres av et stort forskerteam med nasjonal og internasjonal deltakelse. Teamet består av forskere fra NIFU, Universitetet i Bergen (Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori), Universitetet i Gent (Centre for Higher Education Governance Ghent), Küngliga Tekniske Høgskolan i Stockholm og Århus Universitet (Dansk Center for Forskningsanalyse).

Foto: Gabriel Crismariu.

Forrige

Managing mergers – governancing institutional integration

The role of the Quality Reform in structural change processes

Neste

Leave a comment