Studier av fusjoner i høyere utdanning

NIFU har gjennomført en rekke forskingsprosjekter, utredninger og evalueringer av strukturreformer, sammenslåinger og omorganiseringer i universitets- og høgskolesektoren siden tidlig på 1980-tallet.

Den norske strukturreformen i høyere utdanning føyer seg inn i en bredere internasjonal og europeisk trend. Målene med fusjoner i universiteter og høgskoler har vanligvis som mål å bedre kvalitet, effektivitet og relevans i forskning og utdanning.

NIFU har bidratt med kunnskapsgrunnlag for å vurdere slike fusjoner både før, underveis i fusjonsprosessen og i etterkant, både på institusjonsnivå, regionalt og nasjonalt. Nedenfor finner du et utvalg av våre mediebidrag og publikasjoner på feltet.

Siden oppdateres løpende.

Rapporter og arbeidsnotater

Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari. (2019). Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden. NIFU Innsikt 2019:2.

Aksnes, Dag W.; Piro, Fredrik Niclas; Rørstad, Kristoffer. (2018). Does size matter? An investigation of how department size and other organizational variables influence on publication productivity and citation impact. NIFU Arbeidsnotat 2018:14.

Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth; Vabø, Agnete. (2018). Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. NIFU-rapport 2018:31.

Røsdal, Trude; Spilling, Olav R; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje. (2016). Muligheter ved en fusjon: Utredning av en mulig fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i LillehammerNIFU-rapport 2016:13.

Spilling, Olav R; Røsdal, Trude; Kyvik, Svein; Næss, Terje; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne. (2016). Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet. Fusjon eller fortsatt selvstendighet? NIFU-rapport 2016:34.

Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude; Frølich, Nicoline. (2016). Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. NIFU-rapport 2016:30.

Vabø, Agnete; Melin, Göran; Aanstad, Siri; Borlaug, Siri Brorstad; Dalseng, Carmen Celine From. (2016). Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen. NIFU-rapport 2016:22.

Elken, Mari; Stensaker, Bjørn. (2015). Organisering av flercampusuniversitet: En diskusjon av prinsipper og etablert praksis ved noen utenlandske læresteder. NIFU Arbeidsnotat 2015:10.

Røsdal, Trude; Kyvik, Svein; Næss, Terje; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne. (2015). Fusjonsutredning for Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Statuskartlegging og mulighetsstudie. NIFU-rapport 2015:41.

Lekve, Kyrre; Elken, Mari; Røsdal, Trude; Gleinsvik, Audun. (2014). HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden: Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus – Fase 2. NIFU-rapport 2014:29.

Lekve, Kyrre; Kyvik, Svein; Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete; Elken, Mari; Røsdal, Trude; Gleinsvik, Audun. (2014). HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus. NIFU-rapport 2014:14.

Kyvik, Svein; Stensaker, Bjørn. (2011). Høgskolen Stord/Haugesund – fusjon, fisjon eller status quo? NIFU-rapport 2011:12.

Stensaker, Bjørn; Kyvik, Svein. (2010). Visjoner, virkemidler og virkelighet: En drøfting av premissene for fusjons- og universitetsambisjonene til Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. NIFU STEP-rapport 2010:22.

Røsdal, Trude; Hope, Kristin Helene; Lykke, Peter S.; Stensaker, Bjørn. (2009). Konturer av et Innlandsuniversitet: Vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller. NIFU STEP, Rokkansenteret. Rapport 2009:26.

Larsen, Ingvild Marheim; Kyvik, Svein. (2006). Tolv år etter høgskolereformen: En statusrapport om FOU i statlige høgskoler. NIFU STEP-rapport 2009:7.

Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf. (2006). Evaluering av Kvalitetsreformen: sluttrapport. NIFU STEP, Rokkansenteret, Norges forskningsråd. Rapport.

Stensaker, Bjørn; Larsen, Ingvild Marheim; Kyvik, Svein. (2005). Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning: Et diskusjonsnotat utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. NIFU STEP Arbeidsnotat 2005:24.

Vabø, Agnete; Aamodt, Per Olaf. (2005). Kvalitetsreformen og universitetene som masseutdanningsinstitusjonNIFU STEP-rapport/Skriftserie 2005:2.

Gammelsæter, Hallgeir; Tornes, Kristin; Dahl, Sølvi; Rønhovde, Lars; Steinbru, Anita; Kyvik, Svein. (1999). Evaluering av høgskolereformen: sluttrapport. NIFU, Norges forskningsråd. Rapport.

Vitenskapelige publikasjoner

Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein; Krücken, Georg; Frølich, Nicoline. (2017). University governance – Organizational centralization and engagement in European universities. I I. Bleiklie; J. Ender; L. Benedetto (red.), Managing universities: Policy and organizational change from a Western European comparative perspective (139-165). Palgrave Macmillan. Vitenskapelig kapittel.

Elken, Mari; Frølich, Nicoline. (2017). Pulling the plug in a bathtub: the big consequences of a small change in Norwegian higher education. I H. de Boer; J. File; J. Huisman; M. Seeber; M. Vukasovic; D. F. Westerheijden (red.), Policy analysis of structural reforms in higher education: Processes and outcomes (95-117)Palgrave Macmillan. Vitenskapelig kapittel.

Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild. (2016). Managing mergers – governancing institutional integrationTertiary Education and Management (22)3, 231-248. Vitenskapelig artikkel.

Stensaker, Bjørn; Persson, Mats; Pinheiro, Romulo. (2015). When mergers fail: a case study on the critical role of external stakeholders in merger initiativesEuropean Journal of Higher Education (6)1, 56-70. Vitenskapelig artikkel.

Kyvik, Svein. (2014). Utviklingen av universitets- og høgskolesystemet i et europeisk perspektiv. I N. Frølich, E. Hovdhaugen og L. I. Terum (red.), Kvalitet, kapasitet og relevans: Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning (80-91). Cappelen Damm Akademisk. Vitenskapelig kapittel.

Kyvik, Svein; Stensaker, Bjørn. (2013). Factors affecting the decision to merge: The case of strategic mergers in Norwegian higher educationTertiary Education and Management (19)4, 323-337. Vitenskapelig artikkel.

Lepori, Benedetto; Kyvik, Svein. (2010). The research mission of universities of applied sciences and the future configuration of higher education systems in EuropeHigher Education Policy (23)3, 295-316. Vitenskapelig artikkel.

Kyvik, Svein. (2008). The non-university higher education sector in Norway. I J. S. Taylor; J. B. Ferreira; M. de Lourdes Machado; R. Santiago (red.), Non-university Higher Education in Europe (169-189). Springer. Vitenskapelig kapittel.

Kyvik, Svein. (2005). The implementation of the Norwegian college reform. I Å. Gornitzka; M. Kogan, A. Amaral (red.), Reform and change in higher education: Analysing policy implementation (69-82). Springer. Vitenskapelig kapittel.

Kyvik, Svein. (2002). The merger of non-university colleges in NorwayHigher Education (44)1, 53-72. Vitenskapelig artikkel.

Kyvik, Svein. (2002). Den norske høgskolesektoren i et internasjonalt perspektiv. I S. Kyvik (red.), Fra yrkesskole til universitet? (65-88). Fagbokforlaget, Bergen. Vitenskapelig kapittel.

Stensaker, Bjørn; Dimmen, Åsmund. (1997). Fra fusjon til integrasjon?: En organisasjonsevaluering av Diakonhjemmets Høgskolesenter. Diakonhjemmets Høgskolesenter. Fagbok.

Kyvik, Svein; Skodvin, Ole Jacob. (1996). From functional specialisation to regional integration: The reorganisation of non-university higher education in Norway. I U. Dahllöf; S. Selander (red.), Expanding colleges and New Universities: Selected Case Studies from Non-metropolitan Areas in Australia, Scotland and Scandinavia (133-146). Almqvist & Wiksell. Vitenskapelig kapittel.

Foredrag og medieformidling

Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria. (2019). Nifu-rapport: NTNU på rett vei. Khrono.no. Kronikk 31. januar 2019.

Borlaug, Siri Brorstad. (2018). Spørreundersøkelse om effekter av NTNU-fusjonen. Foreløpige resultater. Fusjonscafe NTNU. Faglig foredrag.

Frølich, Nicoline. (2017). Strukturreformen – nye spenninger og styringsdilemma? Fusjoner i høyere utdanning – på bekostning av distriktene? SPS-konferanse. Faglig foredrag.

Frølich, Nicoline; Borlaug, Siri Brorstad. (2017). Følgeevaluering av fusjoner i UH-sektoren. Presentasjon for strategisk ledergruppe, Høgskulen på Vestlandet. Faglig foredrag.

Frølich, Nicoline; Huisman, Jeroen. (2017). Structural reforms in higher education. EAIR conference. Policy Event. Vitenskapelig foredrag.

Vabø, Agnete. (2017). Merging institutions in higher education. Possibilities and limitations to improved strategic governance. ECPR General Conference. Vitenskapelig foredrag.

Vabø, Agnete. (2017). Struktur og kvalitet – erfaringer fra fusjonene. UNIOs konferanse for forskning og høyere utdanning. Faglig foredrag.

Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude. (2017) Strukturreformen – mye arbeid gjenstår. Khrono.no. Leserinnlegg 28. mai 2017.

Frølich, Nicoline; Skule, Sveinung. (2017). Syv utfordringer for Strukturreformen. Khrono.no. Leserinnlegg 1. desember 2017.

Røsdal, Trude; Spilling, Olav R. (2016). Fusjonsutredning for Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Presentasjon av utredning på felles styremøte for de to høgskolene. Faglig foredrag.

Aamodt, Per Olaf. (2016). Institusjonsstruktur og fusjoner: Hvordan kom vi hit vi er i dag? Seminar Forskerforbundet UiA. Faglig foredrag.

Kyvik, Svein. (2015). Fusjoner i UH-sektoren. Etatsforeningen for høgskolene. Tekna. Faglig foredrag.

Skule, Sveinung; Aamodt, Per Olaf; Frølich, Nicoline. (2015). Hvilken kvalitet skal fusjonene styrke? Aftenposten (trykt morgenutgave). Kronikk 22. mars 2015.

Kyvik, Svein. (2011). Oppnås faglige gevinster ved fusjoner i høyere utdanning? Forskerforbundet. Faglig foredrag.

Kyvik, Svein. (2011). Strukturendringer og fusjoner i U&H-sektoren i et internasjonalt perspektiv. Forskerforbundet. Faglig foredrag.

Kyvik, Svein. (2010). Fusjoner i høyere utdanning. Konferanse arrangert av Akademikerne. Vitenskapelig foredrag.

Vabø, Agnete; Stensaker, Bjørn. (2009). Fusjonsiver i høyere utdanningForskningspolitikk, (32)3. NIFU. Fagartikkel.

Vabø, Agnete. (2007). Organisering av høyere utdanning og forskning, erfaring og eksempler. Fusjonsseminar. Universitetet i Tromsø og Høgskolens i Tromsø. Populærvitenskapelig foredrag.

Arrangementer

Photo by Hans-Peter Gauster.

Forrige

The role of the Quality Reform in structural change processes

Skiftende prioriteringer innen høyere utdanning

Neste