Profesjonsutdanninger og forskning

Profesjonsutdanningene ved universiteter og høgskoler møter særegne organisatoriske utfordringer når de skal innfri økte forventinger om forskning.

I en ny artikkel undersøker NIFU-forskerne Silje Maria Tellmann, Trude Røsdal og Nicoline Frølich hvordan profesjonsutdanningene for lærere, ingeniører og helse- og sosialarbeidere balanserer økt satsing på forskning med krav til relevans. Et fellestrekk ved disse profesjonsutdanningene er tette bånd til profesjonen og praksisfeltet. Med et økende fokus på forskning er det ofte utfordrende å balansere ulike typer aktiviteter.

Hvordan skal ledere for disse utdanningene bevare relevans for utøverne og samtidig styrke forskningskapasiteten ved institusjonene?

Artikkelen, som er publisert i Studies in Higher Education, er basert på spørreundersøkelser og intervjuer med en rekke fakultets- og instituttledere. Til tross for at disse lederne opplever felles utfordringer, viser resultater fra studien at de ulike utdanningene vektlegger ulike aspekter ved prosessene. Det er dermed nødvendig å se nærmere på egenskaper ved de forskjellige profesjonene som kan påvirke deres tilpasning til endringer og løsninger.

Artikkelen kan leses her (open access): Professional educational programmes under pressure. Organizational challenges related to strengthening research.

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Studier av høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
(+47) 960 94 037 / (+47) 906 70 039

Forrige

Recommended reading: structural reforms, policy implementation and quality of higher education

Følgeforskning av fusjonsprosessen: HVL er i ferd med å finne sin form

Neste