Nye utfordringer for strukturreformen

I et debattinnlegg på Khrono skriver Nicoline Frølich og Mari Elken om status med Strukturreformen: “Fusjonene er krevende prosesser, og en nasjonal krise etter omfattende fusjonsprosesser har nok ikke forminsket presset på institusjonene”

De konkluderer med at:

Evalueringene viser at fusjonsprosesser krever mye oppmerksomhet. Medvirkning og involvering av ulike grupper og aktører tar tid. Forankrede prosesser tar tid og omkamper kan blusse opp. Andre områder av virksomheten har våren 2020 i tillegg krevd mye oppmerksomhet.
Like i forkant av krisen ble en rekke gevinstrealiseringsindikatorer presentert som det forventes at institusjonene leverer på. Både fusjonene og gevinstrealiseringsindikatorene har det har vært mindre snakk om i vår.
Det er også andre forventninger som kan øke presset. Sektoren har de senere årene gått gjennom kontinuerlige byråkratikutt. Det er mye som tyder på at disse kuttene kan skape utfordringer for administrasjonene i nyfusjonerte institusjoner. Vi vet ikke enda hvordan disse utfordringene har påvirket tiltakene som sektoren har måttet iverksette denne våren.
Virushåndteringen har naturlig nok preget sektoren. Krisen har presset frem radikale endringer i bruk av digital kommunikasjon, formidling, undervisning og samarbeid. Dette kan ha virket samlende på de nye institusjonene, men den kan også ha avdekket mangler og forsterket frustrasjonen i de unge, nye organisasjonene.
Fusjonene er krevende prosesser, og en nasjonal krise etter omfattende fusjonsprosesser har nok ikke forminsket presset på institusjonene. Hvordan situasjonen har påvirket reformarbeidet totalt sett gjenstår å se.

Khrono.no

Les hele innlegget på Khrono.no

Forrige

Økt søkning til fusjonerte læresteder

Skandinavisk høyere utdanning – lignende mål, ulike organisatoriske løsninger

Neste

Leave a comment