Datainnsamling underveis

Hovedfokuset i prosjektet er å analysere pågående endringsprosesser i de fusjonerte institusjonene og resultater av disse prosessene så langt.

Høsten 2019 og våren 2020 ble det gjennomført intervjuer med aktører som var sentrale i formuleringen av reformen.

Våren og høsten 2020 gjennomfører vi datainnsamling ved seks fusjonerte UH-institusjoner. Dette gjøres både gjennom dokumentanalyser og intervjuer.

Intervjuene ved de seks institusjonene inkluderer:

  • ledere på fakultets- og institusjonsnivå. Dette for å undersøke strategiske prosesser knyttet til fusjonsarbeidet
  • faglig og administrativt personale, studenter, instituttledere, studieprogramledere og forskergruppeledere ved utvalgte studieprogrammer og forskergrupper

Vi har valgt ut to til tre studieprogrammer og forskergrupper ved hver av institusjonene. Disse dekker ulike fagområder og dimensjoner ved faglige integrasjonsprosesser. Dette utvalget behandles ikke som et representantivt utvalg for hele institusjonen og heller ikke som ‘best practice’. Formålet er å få mer kunnskap om mikroprosesser som skjer i faglige integrasjonsprosesser. Et representativt bilde av fusjonenes konsekvenser vil undersøkes gjennom andre metoder, bl.a. spørreskjema.

Gitt pandemisituasjonen gjennomføres alle intervjuer høsten 2020 digitalt.

Les mer om datainnsamling her.

Bilde: Chris Montgomery (Unsplash).

Forrige

Skandinavisk høyere utdanning – lignende mål, ulike organisatoriske løsninger

Paper lagt frem på SCANCOR/Harvard seminar

Neste