Paper lagt frem på SCANCOR/Harvard seminar

Kilde: Unsplash

Ivar Bleiklie la frem paperet «Policy Making as Dialogue?» (forfattere: Ivar Bleiklie, Nicoline Frølich, Svein Michelsen, Mari Elken og Martina Vucasovic) fra re-structure prosjektet på SCANCOR/Harvard sitt alumnus seminar 20-22. oktober. Det bygger på intervjudata med politikere, KD-ansatte og institusjonsledere, og spør om utformingen politikken som ligger til grunn for Strukturreformen i høyere utdanning, representerer en ny type politikkutforming sammenlignet med det vi tradisjonelt kjenner som «elitisme», «pluralisme» og «korporativisme».

Paperet identifiserer politikkutformingen som preget reformen som «managerial policy making», preget av dialog og samhandling mellom sentrale myndigheter og topp-ledere ved de involverte universitetene og statlige høyskolene.

Forrige

Datainnsamling underveis

Strukturreformen: Spenninger mellom reformmål

Neste