Sender ut stor undersøkelse om strukturreformen

Hvordan har undervisning og forskning blitt endret for direkte og indirekte berørte av strukturreformen? NIFU spør 8000 ansatte i universitets- og høgskolesektoren.

Kilde: GettyImages

NIFU sender i disse dager ut en stor spørreundersøkelse til faglig ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Undersøkelsen er en viktig del av datainnsamlingen for å evaluere strukturreformen.

– Et viktig formål er å sammenlikne erfaringene ved fusjonerte og andre institusjoner, derfor sendes den ut til 20 ulike læresteder, forteller forskningsleder Nicoline Frølich.

Målene med fusjoner i universiteter og høgskoler er forbedring av kvalitet, effektivitet og relevans i forskning og utdanning.

Tema for undersøkelsen er stabilitet og endringer i norsk høyere utdanning. Den inneholder spørsmål om undervisning, forskning og formidling og spørsmål om en rekke organisatoriske forhold knyttet til informasjon og kommunikasjon, tilhørighet, involvering, samarbeid og ledelse.

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
(+47) 960 94 037 / 906 70 039

Forrige

Tydeligere fagprofil hos fusjonerte institusjoner

Large survey on structural reform

Neste