Stor økning i publiseringsvolumet ved mange av de fusjonerte lærestedene

Kilde: Unsplash

I et nytt «Policy-brief» analyserer forskere fra NIFU hvordan forskningsaktiviteten ved institusjonene har utviklet seg målt gjennom vitenskapelig publisering.

Et av målene med Strukturreformen er at den skal bidra til å styrke forskningskvaliteten ved institusjonene, blant annet gjennom mer robuste fagmiljøer og forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Analysen dekker heler perioden fra før reformen startet frem til 2019. Notatet er en del av den forskningsbaserte evalueringen av strukturreformen som ledes av NIFU.

Analysen viser at de fusjonerte institusjonene er svært heterogene når det gjelder både publiseringsvolum, fagprofil og spesialisering. Generelt har de største institusjonene hatt den laveste relative vekstraten i perioden 2011-2019.  Flere av de mindre institusjonene har en veldig stor økning i publiseringsvolumet. Dette gjenspeiler at institusjonene har styrket sine forskningsambisjoner, hvor flere av de ansatte i dag er involvert i forskning enn tilfellet var tidligere. Når det gjelder siteringshyppighet, ligger imidlertid nivået generelt under det norske nasjonale gjennomsnittet. Samtidig er det ved alle institusjonene fagmiljøer som har bidratt til forskning som har oppnådd høy innflytelse målt gjennom siteringer.

Les policy briefen her.

Forrige

Large survey on structural reform

Paper from the Re-structure project accepted in Higher Education

Neste