Har utdanningene blitt bedre etter fusjonsprosesser i høyere utdanning? Debatt på Arendalsuka 2022

Funn fra Evalueringen av Strukturreformen ble presentert og diskutert som en del av NIFUs arrangement på Arendalsuka 2022.

Vegard Wiborg presenterte funn fra innsikten Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene (Wiborg, Fidjeland, Eide, Holtermann, Skjelbred og Frølich, 2022). Innsikten er basert på data fra NIFUs kandidatundersøkelse fra 2021, som blant annet kartlegger kandidatenes tilfredshet med studieprogrammene. Etter presentasjonen fulgte en panelsamtale styrt av Mari Elken. I debatten deltok Marit Reitan, prorektor ved NTNU og Simen Oftedal, nestleder i NSO.

Vegard Wiborg er forsker ved området for høyere utdanning ved NIFU. Mari Elken er forsker og fungerende forskningsleder ved område for høyere utdanning på NIFU, og er også en del av prosjektteamet for Evalueringen av Strukturreformen.

Se debatten her:

Forrige

Presentations of project findings summer 2022