Har utdanningene blitt bedre etter fusjonsprosesser i høyere utdanning? Debatt på Arendalsuka 2022

Funn fra Evalueringen av Strukturreformen ble presentert og diskutert som en del av NIFUs arrangement på Arendalsuka 2022. Vegard Wiborg presenterte funn fra innsikten Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene … Les mer

The structural reform: so far limited impact on academic practices, academic staff at merged institutions less positive to organisational features of their institution

In 2015 a large-scale structural reform was introduced in Norway, aiming at improving the quality of higher education. Through mergers between institutions, reform objectives such as high-quality education and research, … Les mer