Personvern på nettsiden

Dette er nettsided for prosjektet Restructure. Nettsiden administreres av NIFU forskere på prosjektet, ved hjelp av IT-støtte ved NIFU.

Hvilke type data registrerer denne nettsiden?

Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på https://www.strukturevaluering.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettsiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider eller innlegg, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi bruker WordPress Jetpack til dette formålet. Disse opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form.

Hvis du legger inn en kommentar, vil det du legger inn i kommentarfeltet bli lagret på nettsiden. Vi vil også se din IP addresse og nettleserinfo, noe som brukes for å unngå spam.

Informasjonen som samles inn vil oppbevares så lenge nettsiden er i bruk. Prosjektfinansiering slutter 2023, men etter det skal vi fortsett jobbe med å publisere og formidle fra prosjektet. Nettsiden skal etter planen fjernes ved utgangen av 2025 og alle opplysningene om besøkende skal da slettes.

Innebygd innhold fra andre nettsider

Artiklene og innlegg på nettsiden kan også inneholde innebygd innehold. Dette kan for eksempel være en video fra youtube eller en annen nettside. Denne type innhold vil fungere på samme måten som om du ville besøke nettsiden der dette innholdet finnes, og de vil i så fall også registrere ditt besøk iht til deres praksis for innsamling og følging av besøkere.

Spørsmål?

Ta kontakt med vår personvernombud: Claes Lampi, administrasjonssjef NIFU
Adresse: NIFU, Postboks 2815 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 59 51 00
E-post: claes.lampi@nifu.no