Om prosjektet

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø nå undersøke Strukturreformen. Hensikten med strukturreformen er å fremme generelle målsettinger om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk. Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som medvirker til realiseringen av dem.

Analysen av resultater er basert på relevante indikatorer, mens analysen av fusjonsprosessene fokuserer på muligheter, spenninger, løsninger og ikke-intenderte konsekvenser.

Prosjektet ledes av Nicoline Frølich ved NIFU, og gjennomføres av et stort forskerteam med nasjonal og internasjonal deltakelse. Teamet består av forskere fra NIFU, Universitetet i Bergen (Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori), Universitetet i Gent (Centre for Higher Education Governance Ghent), Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og Århus Universitet (Dansk Center for Forskningsanalyse).

Prosjektteam:
Bakerst fra venstre: Bjørn stensaker, Dag Aksnes, Mari Elken og Kaare Aagaard.
Fremme fra venstre: Siri B. Borlaug, Martina Vukasovic, prosjektleder Nicoline Frølich og Ivar Bleiklie

Aktiviteter i prosjektet