Valget av ny struktur preget av kontinuitet, heller enn innovasjon

Kilde: Shutterstock

I et nytt Policy-brief gjennomgår forskere fra Strukturevalueringen hvilke fakultetsmodeller ulike UH-institusjoner har valgt.

De fleste fusjonerte institusjonene har valgt en modell for faglig organisering som i stor grad reflekterer den fakultetsstrukturen som eksisterte før fusjonen. Valget av ny struktur er dermed preget av kontinuitet, heller enn innovasjon.

Les hele policy briefen her.

For mer informasjon, kontakt:
Lene Korseberg, forsker 2
lene.korseberg@nifu.no
Tlf. 958 11 145

Forrige

Paper from the Re-structure project accepted in Higher Education

Article from the Re-structure project published in Higher Education

Neste