NTNU følgeforskning: første rapport

1. januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Institusjonenes vedtak om å slå seg sammen skjer med bakgrunn i sentrale politiske ambisjoner om å reorganisere strukturen i den norske universitets- og høyskolesektoren (UH) for å øke kvalitet og effektivitet i utdanning og forskning. Utvikling og kvalitetsheving av studietilbud og forskningsmiljø har for de fire institusjonene vært en viktig ambisjon bak fusjonen. Nye NTNU, som for øvrig blir Norges største universitet, er bare én av flere omfattende fusjonsprosesser som for tiden pågår i norsk høyere utdanning.

Photo by Pau Sayrol on Unsplash

Styringsgruppen for fusjonen har bestemt at det skal gjennomføres en forskningsbasert følgeevaluering, som følger fusjonsprosessen frem til 2019. Den overordnede oppgaven for evalueringen er å skaffe kunnskap om i hvilken grad fusjonen bidrar til å realisere fusjonens formål slik dette var formulert ved fusjonstidspunktet og videreutvikles i evalueringsperioden. Styringsgruppen ønsket særlig å belyse problemstillinger som hvorvidt de riktige aktivitetene og tiltakene var igangsatt for å nå målene med fusjonen, og hvorvidt de kravene Arbeidsmiljøloven stiller til informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling var ivaretatt. Følgeforskningen startet opp ultimo 2015 og avsluttes våren 2019.

Rapporten ble skrevet av Agnete Vabø, Göran Melin, Siri Aanstad, Siri Brorstad Borlaug & Carmen From Dalseng

Rapporten ble publisert i 2016.

Rapporten kan lastes ned her

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2403498

Følgeforskning av NTNU fusjonen

Neste