Følgeforskning av NTNU fusjonen

1.januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Styringsgruppen for fusjonen bestemte at det skal gjennomføres en forskningsbasert følgeevaluering, som følger fusjonsprosessen frem til 2019.

Den overordnede oppgaven for evalueringen er å skaffe kunnskap om i hvilken grad fusjonen bidrar til å realisere formålene med fusjonen.

I det følgende presenteres den andre delrapporten fra følgeevalueringen. Den tar for seg prosesser og tiltak for faglig integrasjon på tvers av de tidligere institusjonene.

Rapporten er skrevet av Siri Brorstad Borlaug, Silje Maria Tellmann, Göran Melin, Elisabeth Hovdhaugen og Agnete Vabø

Du kan laste ned rapporten her:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2583296

Forrige

NTNU følgeforskning: første rapport

Fusjonsutredning: HiHm og HiL

Neste