Fusjonsutredning: HiHm og HiL

De to statlige høgskolene Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ga våren 2016 NIFU i oppdrag å gjennomføre en fusjonsutredning for de to høgskolene.

Utredningen består i en mulighetsstudie for å synliggjøre og vurdere mulighetene for sammen å utvikle en ny, høyere utdanningsinstitusjon på Østlandet.

Resultatene ble publisert i rapporten: “Muligheter ved en fusjon: Utredning av en mulig fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer”

Les rapporten her:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2391150

Forrige

Følgeforskning av NTNU fusjonen

Utredning om Høgskolen i Molde

Neste