Ny bok om kvalitetsarbeid i høyere utdanning

Hvordan utføres kvalitetsarbeid i høyere utdanning?

Photo by Jonas Jacobsson on Unsplash.

Med utgangspunkt i et tidligere, stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet, kommer boken Quality Work in Higher Education: Organisational and Pedagogical Dimensions. Prosjektet ble gjennomført av NIFU i samarbeid med Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og kartla og analyserte faktorer som har betydning for studiekvalitet i norsk høyere utdanning, samt hvilken tilnærming ulike høyere utdanning-institusjoner i Norge har til kvalitetsarbeid både på et strukturelt plan og i praktisk gjennomføring og undervisning.

Redaktører av boken er Mari Elken, Peter Maassen, Monika Nerland, Tine S. Prøitz, Bjørn Stensaker og Agnete Vabø. Den forener ulike disiplinære tradisjoner, inkludert utdanningsvitenskap, sosiologi og organisasjonsstudier, og diskuterer hvordan kvalitetsarbeid utføres i høyere utdanning.

Quality Work in Higher Education vil bli utgitt på Springer sommeren 2020. Flere av kapittelforfattere i boken jobber også med evalueringen av strukturreformen.

Forrige

Følgeforskning av fusjonsprosessen: HVL er i ferd med å finne sin form

Økt søkning til fusjonerte læresteder

Neste