Strukturreform med hittil begrenset virkning

Kilde: Shutterstock

Vitenskapelig ansatte ved fusjonerte institusjoner er mindre fornøyd med organisasjonsmessige forhold, i tillegg er akademisk praksis i liten grad endret.

Strukturreformen ble innført i 2015 med mål om å bedre kvaliteten i høyere utdanning. Sammenslåinger en rekke universiteter og høyskoler i Norge skulle sørge for høy kvalitet i forskning og utdanning, robuste fagmiljø, god tilgang til utdanning i hele landet, regional utvikling, et verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk.

NIFU publiserer nå to policy briefs om hvordan strukturreformen har påvirket 1) akademisk praksis og måloppnåelse, og 2) organisasjonsmessige endringer.

Begge sammenlikner fusjonerte med ikke-fusjonerte institusjoner, og baserer seg på en stor nasjonal spørreundersøkelse gjennomført i 2021 blant vitenskapelig ansatte ved 21 institusjoner inkludert seks institusjoner som ble etablert som følge av reformen mellom 2016 og 2017 (INN, NORD, HVL, USN, UiT og NTNU).

Analysen tyder på at det så langt har vært begrensede endringer i sektoren. Vitenskapelig ansatte opplever ikke særlig endring i akademiske praksiser knyttet til målene med reformen. Tendensen er videre at vitenskapelig ansatte ved fusjonerte institusjoner er mindre fornøyd med organisasjonsmessige forhold.

– De endringene vi ser kan ikke kun tilbakeføres til intensjonen med reformen. Fusjoner og institusjonell integrasjon er kompliserte prosesser som påvirker organisasjonsmessige forhold, forklarer forskningsleder ved NIFU, Nicoline Frølich.

– Strukturreformen følger etter andre reformer og vitenskapelig ansattes erfaringer med endringsprosessene er også påvirket av disse og andre pågående endringer.

NIFU Innsikt 2022:1

NIFU Innsikt 2022:2

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
(+47) 906 70 039 

Forrige

Nesna debate in University World News

The structural reform: so far limited impact on academic practices, academic staff at merged institutions less positive to organisational features of their institution

Neste