Ny struktur ved Universitetet i Tromsø

På oppdrag for universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet ble NIFU bedt om å fremlegge en analyse og vurdering av virksomhetens organisasjons- og styringsstruktur, og en anbefaling av ny organisasjonsmodell.

UiT Norges arktiske universitet har gjennomført flere sammenslåinger før Strukturreformen ble annonsert i 2015.

Analysen ble gjennomført av Silje Maria Tellmann, Trude Røsdal og Nicoline Frølich.

Rapporten ble publisert oktober 2016.

Rapporten kan lastes ned her:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2412721

Forrige

Utredning om Høgskolen i Molde

Fusjonsutredning: HiB, HiSF og HSH

Neste