Prosjektets oppstartmøte i Oslo

Prosjektteamet holdt i løpet av to dager i september et møte i Oslo for å diskutere prosjektets gjennomføring, teoretisk innramming og operasjonalisering.

Prosjektteam:
Bakerst fra venstre: Bjørn stensaker, Dag Aksnes, Mari Elken og Kaare Aagaard.
Fremme fra venstre: Siri B. Borlaug, Martina Vukasovic, Nicoline Frølich og Ivar Bleiklie
Forrige

Reformer i UH-sektoren

Anmeldelse av “Geografi, kunnskap, vitenskap” i Forskerforum

Neste